Groene steden

Groene steden betekent voor ons het verweven van de landschappelijke structuren met de gebouwde leefomgeving. Gebouwen vormen de openbare ruimten, die als het goed is vormgegeven iets vertellen over de plek. Groen in de stad is tegenwoordig steeds belangrijker door onder andere klimaatverandering. Daarnaast zijn groene stads- en dorpsranden een belangrijke ambitie om de overgang van het gebouwde gebied naar het landschap optimaal te benutten.

Om groene steden te realiseren, is samenwerking met de lokale gemeenschap van essentieel belang. Dit niet alleen voor diverse en inclusieve groene ruimten, maar ook om bewustwording te vergroten en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de leefomgeving te bevorderen.

. Cartografie  . Participatie  . Communicatie

Gerelateerde projecten: