Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT/Adviseur groen erfgoed

“Ontwerpen en verbinden”

In de landschappelijke en stedelijke opgaven verbinden we onderzoek, advies en ontwerp. Het verhaal van het verleden geldt als inspiratie voor de toekomst. Kern van de aanpak is het centraal stellen van de mens en haar leefomgeving, om zo de emotionele identiteit en karakteristieke kwaliteit van de ruimtelijke omgeving te verbeteren.

Els van der Laan (1955) adviseert organisaties en overheden over innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap en de stedelijke omgeving gericht op een duurzame(re) toekomst. Zij doet haar inspiratie op door onderzoek, advies en ontwerp te combineren. Daarbij staat voor haar de mens centraal, zowel in het planproces als door participatiemethodieken. Het is haar uitdaging om mensen bewust te maken van hun leefomgeving, zowel de emotionele identiteit als de karakteristieke kwaliteit. DNA van dorpen en landschap is een methodiek, die 10 jaar geleden mede op haar initiatief is ontwikkeld (Harry de Vroomepenning 2005). Kern van haar werk is het verbinden van bewoners, ondernemers, onderwijs en overheid door een pragmatische en praktische aanpak. Veranderprocessen, een nieuwe kijk op ontwikkelingen en het koppelen van kansen deelt ze op een creatieve en beeldende wijze. Het verhaal van het verleden is voor haar de inspiratie voor de toekomst.

. Vitale dorpen  . groene steden  . Landschap  . erfgoed  . Participatie  . Onderzoek 

LinkedIn

Projecten: