Jelger de Boer

Junior adviseur leefomgeving

‘’Analyseren & Verbeelden’’

Door de historie van een gebied te analyseren kunnen structuren van het landschap verklaard worden. Binnen ons werk vormt dit de input voor toekomstige plannen en visies.

Jelger de Boer is na zijn opleiding Management van de leefomgeving (Juni 2022) aan het werk gegaan als junior adviseur leefomgeving. Zijn specialisatie stedenbouwkunde gebruikt hij momenteel om visies en ontwerpen uit te werken voor woningbouwprojecten. Hij gebruikt kaartmateriaal van vroeger om het verhaal van het landschap te vertellen en op basis daarvan visies en ontwerpen te maken. Stakeholders en belangen spelen een belangrijke rol binnen de projecten, het is van belang om met integrale oplossingen te komen waar alle partijen mee uit te voeten kunnen.

.Cartografie   .Ontwerp   .Gebiedsontwikkeling

Projecten: