Jelger de Boer

Junior projectleider leefomgeving

‘’Analyseren & Verbeelden’’

Door de historie van een gebied te analyseren kunnen structuren van het landschap verklaard worden. Binnen ons werk vormt dit de input voor toekomstige plannen en visies.

Jelger de Boer is na zijn opleiding Management van de leefomgeving (Juni 2022) aan het werk gegaan als junior projectleider leefomgeving. Zijn specialisatie stedenbouwkunde gebruikt hij momenteel om visies en ontwerpen uit te werken voor diverse projecten op het gebied van stedenbouw en landschap. Hij gebruikt kaartmateriaal van vroeger om het verhaal van het landschap te vertellen en op basis daarvan visies en ontwerpen te maken. Bewoners en belangenorganisaties spelen een belangrijke rol binnen de projecten, het is van belang om met integrale oplossingen te komen waar alle partijen mee uit te voeten kunnen.

. Vitale dorpen  . Participatie  . Cartografie  . Communicatie

LinkedIn

Projecten: