Willemieke Ottens

Landschapshistoricus MA

Willemieke Ottens

“Onderzoeken & Vertellen”

Op basis van onze kennis en ervaring maken wij historische ontwikkelingen inzichtelijk en vertellen we het verhaal van het verleden, om draagvlak te vergroten en kennis te verbreden. Daarnaast vertalen we actueel onderzoek tot advies, visies en beleid.

Willemieke Ottens heeft zich als architectuur- en landschapshistoricus gespecialiseerd in het groene erfgoed, waaronder historische parken, buitenplaatsen en landgoederen. Vanuit een interdisciplinaire aanpak houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van historische ontwikkelingen, om zo de vele verhalen en betekenissen van deze bijzondere plekken te kunnen uitdragen, waarderen en behouden voor toekomstige generaties. Vanaf 2010 werkt zij bij N0.0RDPEIL landschap.erfgoed onder andere aan projecten waarbinnen cultuurhistorie, tuinhistorie en de omgang met erfgoed een belangrijke rol spelen.

Naast haar werk bij N0.0RDPEIL werkt zij sinds 2017 bij de Rijksuniversiteit Groningen aan een promotieonderzoek, waarmee zij meer inzicht beoogd te verschaffen in de twintigste-eeuwse sociaalmaatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkeling van landgoederen in de context van de transformaties van het Nederlandse landschap.

Cultuurhistorisch onderzoek . Tuinhistorisch onderzoek . Erfgoed(wet) . Waardebepaling . Landschapsbiografie . Belevingsonderzoek

Willemieke Ottens

Projecten:

Menu