De Noordelijke Lustwarande

De Noordelijke Lustwarande is gestart als internationaal project om de historische parken en tuinen in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland te verbinden.

Het project is uitgegroeid tot een netwerk met een eigen stichting, die als doel heeft het bevorderen van de publieke en maatschappelijke aandacht en belangstelling voor landgoederen met bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-Nederland en Noordwest Duits.

Meer informatie is te lezen op de website www.lustwarande.eu

Groene Heritage – adviesgroep voor groen erfgoed

Groene Heritage is een adviesgroep met expertise op het gebied van cultuurhistorie, landschaps- en architectuurhistorie, historische geografie, archeologie, landschapsarchitectuur en (bos)beheer.

Meer informatie is te lezen op de website www.groeneheritage.nl

Dorpsdna

Het ontwerponderzoek Nieuwe Kijk op Oude Dorpen uit 2004 heeft geresulteerd in een methodiek om nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan het cultuurhistorische DNA. In het vervolgonderzoek Nieuwe Kijk op Dorpsplannen uit 2008 is de DNA-methodiek toegepast en uitgewerkt tot een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf met uitvoeringsagenda.

Meer informatie is te lezen op de website www.dorpsdna.nl

Menu