Het Masterplan Bolsward heeft tot doel om Bolsward als watersportkern te verbindingen met de omliggende watersportkernen als Harlingen, Makkum en Sneek en het Friese Merengebied. Deze integrale visie voor het nieuwe Waterfront van Bolsward in relatie met het omliggende landschap legt de kwaliteiten van Bolsward vast en omschrijft op welke wijze in de toekomst een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Het gaat hierbij om duurzame visie voor zowel recreatie, natuur, landbouw en wonen en werken. Belangrijke ambitie in deze opgave is de ‘skyline’ van Bolsward vanaf het water beter zichtbaar te maken en waterrecreanten zo de stad in te trekken. De open entree van Bolsward moet de verbinding worden met de Lytse Marren, het waterrijke gebied ten zuiden ervan.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT