NOORDPEIL is gevraagd om mee te denken in het participatieproces voor een nieuw te ontwikkelen natuurgebied in kardinge. Samen met drie meedenkgroepen is in twee sessies gekeken hoe het natuurgebied op hoofdlijnen ingedeeld kan worden. De groepen kregen een aantal randvoorwaarden, wensen uit de omgeving en de resultaten van een enquête mee bij het maken van het ontwerp. Dat leverde drie verschillende ‘vlekkenplannen’ op. Voor actuele informatie kijk op de WEBSITE

Voor informatie:

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP’er