Onderzoek

Kennis van de geschiedenis en historische ontwikkeling van het landschap en de leefomgeving is van groot belang. Het biedt meerwaarde bij het werken aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het landschap, de gebouwde omgeving en de openbare ruimte in Nederland. Binnen alle schaalniveaus en velden waarin NOORDPEIL werkzaam is, gebruiken we de identiteit van het verleden inspiratie voor nieuwe opgaven. Inzicht in het verhaal van het verleden biedt daarnaast ook kansen voor recreatie en toerisme.

Onderzoeken en vertellen

Op basis van onze kennis en ervaring maken wij historische ontwikkelingen inzichtelijk en vertellen we het verhaal van het verleden, om kennis te verbreden en draagvlak te vergroten. Daarnaast vertalen we actueel onderzoek tot advies, visies en beleid. Dit doen we op een toegankelijke wijze. Aan de hand van historische bronnen, beeld- en kaartmateriaal tonen we de historische ontwikkeling in verschillende tijdsperken. Dit werken we uit in aanspreekbare, beknopte en thematische verhaallijnen.

Soorten onderzoek

NOORDPEIL heeft jarenlange ervaring met het verrichten van landschapshistorisch, tuinhistorisch, cultuurhistorisch en cartografisch onderzoek. Verschillende onderzoeksprojecten zijn inmiddels als publiek uitgegeven

Tuinhistorisch Onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek

Archief Onderzoek

Cartografisch onderzoek