| een ode aan het Friese landschap |  dauwtrappen tijdens het ochtendgloren | het delen van landschapsliefde en – leed |luisteren naar een bijzonder landschapsverhaal | elk jaar in september, steeds op een andere locatie met andere mensen |een netwerk voor iedereen, die het Friese landschap een warm hart toedraagt |

2019

Waddenvereniging – Holwerd aan Zee

2018

Stichting Pier 21 – Diverse locaties

2017

Kening van de Greide – Haskerdyken

2016

Natuurmonumenten – Lauwersoog/Schiermonnikoog

2015

Staatsbosbeheer – Augustinusga

2014

Friese Milieu Federatie – Jorwert

2013

It Fryske Gea – Butenfjild

2012

Landschapsbeheer Friesland – Easterein

2010

Noordpeil landschap.erfgoed – Westhem

LOCATIES ONTWAKEND LANDSCHAP VANAF 2010