| een ode aan het Friese landschap |  dauwtrappen tijdens het ochtendgloren | het delen van landschapsliefde en – leed |luisteren naar een bijzonder landschapsverhaal | elk jaar in september, steeds op een andere locatie met andere mensen |een netwerk voor iedereen, die het Friese landschap een warm hart toedraagt |

2019

Waddenvereniging - Holwerd aan Zee

2018

Stichting Pier 21 - Diverse locaties

2017

Kening van de Greide - Haskerdyken

2016

Natuurmonumenten - Lauwersoog/Schiermonnikoog

2015

Staatsbosbeheer - Augustinusga

2014

Friese Milieu Federatie - Jorwert

2013

It Fryske Gea - Butenfjild

2012

Landschapsbeheer Friesland - Easterein

2010

Noordpeil landschap.erfgoed - Westhem

LOCATIES ONTWAKEND LANDSCHAP VANAF 2010

Menu