Inspiratie uit het verleden geldt voor N0.0RDPEIL als het vertrekpunt bij het ontwerpen van actuele en toekomstige opgaven. Daarbij werken we met de identiteit, het DNA, van de plek. Met hoogwaardige visualisaties wordt het ontwerp tot leven gebracht.

Projecten: