Cultuurhistorie als inspiratie voor toekomstbestendige ontwikkelingen op het gebied van landschap, erfgoed en stedenbouw.

N0.0RDPEIL wil op hoog niveau een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het (erfgoed)landschap, de gebouwde omgeving en de openbare ruimten in Nederland. We willen inspireren met ons creatieve ontwerp, gedegen advies en innovatieve onderzoek op het gebied van landschap, erfgoed, cultuurhistorie en stedenbouw. Dat doen we door de identiteit, het DNA van het landschap, de steden en dorpen als uitgangspunt te kiezen en door het verleden te verbinden aan het heden en de toekomst. Cultuurhistorische verkenningen, erfgoedbeleid, ontwikkelings- en omgevingsvisies, beeldkwaliteitsplannen en herbestemmings- en haalbaarheidsplannen worden door ons ontwikkeld en op hoogwaardige wijze gevisualiseerd.

Samen met opdrachtgevers, organisaties, ondernemers, bewoners en belanghebbenden kijken we naar het verleden ter inspiratie voor een duurzame toekomst. Deze aanpak en het interactieve proces resulteren in integrale en samenhangende adviezen en producten. De producten zijn gericht op het visualiseren en inzichtelijk maken van ruimtelijke voorstellen, die ook kunnen worden gebruikt voor subsidieaanvragen en fondsenwerving. De ontwerpen, planvisies en adviezen bestrijken alle schaalniveaus; N0.0RDPEIL werkt zowel internationaal, nationaal als regionaal en van het landelijk gebied tot aan de stads- of dorpsranden. Waar nodig is werken we conceptueel en vanuit de abstractie schakelen we eenvoudig naar het concrete en gedetailleerde niveau van planonderdelen. Met hoogwaardige visualisaties verbeelden we het verhaal van het verleden en zetten we in op toekomstbestendige ontwikkelingen. Hiermee leveren we producten waarmee beleid geformuleerd kan worden of uitvoering kan plaatsvinden.

“ONTWERPEN EN VERBINDEN”
“ONTDEKKEN & VERBEELDEN”
“ONDERZOEKEN & VERTELLEN”

Anneloes van Dorp

Stagiair Cultureel Erfgoed
“KENNIS OPDOEN & IMPLEMENTEREN ”

Foeke de Wolf

Stagiair Ruimtelijke Ontwikkeling
“COMBINEREN EN UITVOEREN”
Menu