Over ons

NOORDPEIL werkt aan actuele landschappelijke en stedelijke opgaven met de identiteit van het verleden als inspiratie. Voor ons is de eigenheid van het gebied het fundament voor toekomstbestendige ontwikkelingen als het gaat om kwaliteit voor de leefomgeving, klimaat, water en biodiversiteit. Wij willen daarmee op hoog niveau een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het (erfgoed)landschap, de gebouwde omgeving en de openbare ruimten in Nederland. Gebiedsontwikkeling is een creatief en interactief proces, waar we samen met opdrachtgever, overheden, organisaties, omwonenden en ondernemers ruimte geven voor innovatieve oplossingen.

 Met hoogwaardige, interactieve en digitale visualisaties leveren we producten waarmee beleid geformuleerd kan worden of uitvoering kan plaatsvinden, zoals groen- en erfgoedbeleid, ontwikkelings- en omgevingsvisies, cultuurhistorische verkenningen, beeldkwaliteitsplannen, herbestemmings- en haalbaarheidsplannen. De producten zijn gericht op het visualiseren en inzichtelijk maken van ruimtelijke voorstellen, die ook kunnen worden gebruikt voor subsidieaanvragen en fondsenwerving. De ontwerpen, planvisies en adviezen bestrijken alle schaalniveaus; NOORDPEIL werkt zowel internationaal, nationaal als regionaal en van het landelijk gebied tot aan de stads- of dorpsranden. Waar nodig is werken we conceptueel en vanuit de abstractie om vervolgens te schakelen naar het concrete en gedetailleerde uitvoeringsniveau.

We werken vanuit een monumentale boerderij aan de rand van Sneek, met een compact team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn en veel kennis en ervaring beschikbaar is.

“ONTWERPEN & VERBINDEN”
“ONTDEKKEN & VERBEELDEN”
“ORGANISEREN & VERNIEUWEN”
“STEDENBOUW & LANDSCHAP”

Mirjam Oosterhof

Stagiair Bouwkunde
“ERFGOED & LANDSCHAP”

Marc de Vries

Stagiair Management van de Leefomgeving