Over ons

NOORDPEIL landschap.erfgoed
Cultuurhistorie | Stedenbouw | gebiedsontwikkeling

NOORDPEIL werkt aan actuele landschappelijke en stedelijke opgaven met de identiteit van het verleden als inspiratie. Voor ons is de eigenheid van het gebied het fundament voor toekomstbestendige ontwikkelingen als het gaat om kwaliteit voor de leefomgeving, klimaat, water en biodiversiteit. Wij willen daarmee op hoog niveau een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het (erfgoed)landschap, de gebouwde omgeving en de openbare ruimten in Nederland. Gebiedsontwikkeling is een creatief en interactief proces, waar we samen met opdrachtgever, overheden, organisaties, omwonenden en ondernemers ruimte geven voor innovatieve oplossingen.

 Met hoogwaardige, interactieve en digitale visualisaties leveren we producten waarmee beleid geformuleerd kan worden of uitvoering kan plaatsvinden, zoals groen- en erfgoedbeleid, ontwikkelings- en omgevingsvisies, cultuurhistorische verkenningen, beeldkwaliteitsplannen, herbestemmings- en haalbaarheidsplannen. De producten zijn gericht op het visualiseren en inzichtelijk maken van ruimtelijke voorstellen, die ook kunnen worden gebruikt voor subsidieaanvragen en fondsenwerving. De ontwerpen, planvisies en adviezen bestrijken alle schaalniveaus; NOORDPEIL werkt zowel internationaal, nationaal als regionaal en van het landelijk gebied tot aan de stads- of dorpsranden. Waar nodig is werken we conceptueel en vanuit de abstractie om vervolgens te schakelen naar het concrete en gedetailleerde uitvoeringsniveau.

We werken vanuit een monumentale boerderij aan de rand van Sneek, met een compact team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn en veel kennis en ervaring beschikbaar is.

 

Ontwerpen en verbinden

In de landschappelijke en stedelijke opgaven verbinden we onderzoek, advies en ontwerp. Het verhaal van het verleden geldt als inspiratie voor de toekomst. Kern van de aanpak is het centraal stellen van de mens en haar leefomgeving, om zo de emotionele identiteit en karakteristieke kwaliteit van de ruimtelijke omgeving te verbeteren.

Ontdekken en verbeelden

Het leesbaar maken van de leefomgeving, toekomstige ontwikkelingen of historische structuren van het landschap is de essentie van ons werk. Met zorg stellen wij kaarten op en verbeelden wij op een aantrekkelijke en interactieve wijze onze eindproducten. Daarbij zoeken we constant naar innovatieve digitale methodes.

Onderzoeken en vertellen

Op basis van onze kennis en ervaring maken wij historische ontwikkelingen inzichtelijk en vertellen we het verhaal van het verleden, om draagvlak te vergroten en kennis te verbreden. Daarnaast vertalen we actueel onderzoek tot advies, visies en beleid.

 Informeren en vernieuwen

Via het (door)ontwikkelen van diverse social mediakanalen en websites zijn wij in staat om een breed publiek te informeren over actuele opgaven of planvorming of bijzondere onderzoeksresultaten.

“ONTDEKKEN & VERBEELDEN”
“ONDERZOEKEN & VERTELLEN”
“ORGANISEREN & VERNIEUWEN”
“VERGROENEN & PRAKTISEREN”
“KENNIS OPDOEN & IMPLEMENTEREN”
Menu