Participatie en interactieve sessies

In 2004 is bij de ontwerponderzoeken ‘Nieuwe Kijk op Dorpen’ en ‘Nieuwe Kijk op Dorpsplannen’ de ontwikkeling van de DNA-methode ontwikkeld. Participatie en samenwerken met bewoners en betrokkenen bleek toen een belangrijk onderdeel te zijn van dit proces. Sindsdien werkt NOORDPEIL bij planvorming altijd volgens deze methode, waarbij actieve deelname van diverse betrokken partijen één van de hoogste prioriteiten is. Bij onze projecten hanteren we dan ook het adagium ‘doe het nooit zonder’ en werken we altijd vanuit draagvlak. Op deze manier komen we tot breed gedragen en inspirerende resultaten. Dit soort projecten vragen om een flexibele aanpak en een open, eerlijk en dynamisch proces. NOORDPEIL heeft jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiden van dit soort processen.

Participatie bij gebiedsontwikkeling en planvorming

Met de methode voor Dorps DNA, worden de karakteristieke kernkwaliteiten van een dorp of stad vastgelegd. Dit gebeurt in samenwerking met bewoners en andere betrokken partijen. Het ontrafelen van de kwaliteiten in vier verschillende lagen (vier ‘dragers’; groen, water, wegen en bebouwing) zorgt ervoor dat de (historische) structuur van het dorp in beeld wordt gebracht. Juist de historische identiteit vormt de basis voor de kwaliteit, de gebiedsspecifieke kenmerken en de typerende bouwstenen van de dorpen waardoor elk dorp (of stad) herkenbaar is. Eigentijdse ontwikkelingen die voortbouwen op die historische identiteit versterken de kwaliteit en de samenhang. Bij de planvorming wordt met deze methodiek gewerkt om nieuwe ‘dragers’ te ontwikkelen die zich hechten aan bestaande dragers. Dat zorgt voor nieuwe inzichten bij nieuwe ontwikkelingen. Hiermee vormt het verleden de inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.

Participatie en cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed gaat over meer dan alleen monumenten en archeologie. Het is overal in onze leefomgeving aanwezig en vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Vanuit deze brede invalshoek vertelt cultureel erfgoed het grote verhaal van ons verleden. Door gezamenlijk dit verhaal van het verleden te vertellen, aan te vullen of te analyseren wordt er richting geboden aan de toekomst (het verhaal van morgen). Het verleden is daarmee bepalend voor de identiteit van onze leefomgeving en kan als inspiratie dienen bij toekomstige opgaven.

Landschapsbiografie en erfgoedatlas

Bij de ontwikkeling van een landschapsbiografie of erfgoedatlassen kan participatie een belangrijke bijdrage leveren. De landschapsbiografie beschrijft de integrale geschiedenis van mens en natuur van een gebied. Bij de totstandkoming van de landschapsbiografie mag de raadpleging en inbreng van lokale kennis dan ook niet ontbreken. Het biedt kansen om (nieuwe) verhalen en kaartbeelden met lokale bewoners te delen, om in gezamenlijkheid het gelaagde gebiedsgerichte verhaal van de leefomgeving aan te scherpen en om de gewenste koppeling van het verleden met het heden te maken.

projecten