De gemeente Littenseradiel is de meest landelijke gemeente van Nederland met een weids landschap, verrassende dorpsgezichten, oude dorpskernen met opvaarten, statige kop-hals-rompboerderijen en slingerende oude binnendijken die ooit het zeewater keerden. Deze gemeente heeft een landschap om trots op te zijn! De gemeente biedt in het nieuwe bestemmingsplan Bûtengebiet ruimte voor ontwikkelingen in dit landschap, maar stelt wel eisen aan de kwaliteit van deze ontwikkelingen. Zo ontstaat ruimte voor dynamiek in het buitengebied, en blijft het fraaie landschap voor de volgende generaties bewaard. Het Beeldkwaliteitsplan Bûtengebiet geeft nadere invulling aan de eisen uit het bestemmingsplan en welstandsnota en is primair gericht op de ruimtelijke kwaliteit. Behoud van de historische waarden van het landschap staat voorop.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er