Celine Zonneveld

Stagiaire Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam

“Kennis inzetten en verbinden”

Mijn naam is Celine Zonneveld, ik ben vierdejaars student Cultureel Erfgoed aan Reinwardt Academie te Amsterdam met als afstudeerrichting erfgoed en ruimte.

De Reinwardt Academie leidt studenten op tot professionals in het beheren van, werken met en onderzoek doen naar cultureel erfgoed. Binnen de academie heb ik o.a. les gehad in erfgoedtheorie, informatiemanagement, communicatie en erfgoededucatie. Mijn interesse ligt in de verbinding zoeken tussen erfgoed en samenleving. In Gent heb ik meegewerkt aan het S.M.A.K. Beweegt programma waar ik participatieve projecten ben gestart met een o.a. vluchtelingen, gedetineerden en jongeren. Daarnaast heb ik de minor Filosofie, Religie en Spiritualiteit aan de HU gevolgd om mijn kennis over verschillende geloofsuitingen te verbreden en heb ik het keuzevak Erfgoed en Landschap gevolgd waar mijn interesse voor landschappelijk erfgoed is aangewakkerd.

De komende maanden mag ik mijn afstudeerstage lopen bij N0.0RDPEIL waar ik me mag focussen op de Dynamische Waddendelta. N0.0RDPEIL biedt mij de kennis en vaardigheden binnen de landschappelijke erfgoedsector, waarmee ik later mijn eigen weg kan inslaan in deze boeiende, dynamische wereld.

Menu