De Centrale As in Noordoost-Fryslân is een 2×2 baans weg als verbinding tussen Burgum en Dokkum. Met de hoge ambitie voor de inpassing van deze nieuwe weg is een nieuwe betekenis toegevoegd aan het Nationaal Landschap ‘de Noardlike Fryske Wâlden’.
Beeld en beleving van Fryslân worden medebepaald vanaf de weg. Bij de inpassingsvisie is het concept ‘de weg is weg’ uitgewerkt, waarbij de structuur van het verleden van paden, wegen en houtwallen op maaiveldniveau is gehandhaafd. Voor de vele kunstwerken, zoals een aquaduct en een ecoduct is een familie van kunstwerken ontworpen met als materialisatie beton en cortenstaal.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT