In opdracht van de gemeente Appingedam maakte NOORDPEIL het “Toekomstperspectief De Groeve en de Diepen Appingedam”. Deze toekomstvisie is een uitwerking van het eerste speerpunt uit “Stadskompas Appingedam, Nota Cultuur en Toerisme Appingedam 2013-2016”. Het doel is om Appingedam toeristisch-recreatief beter op de kaart te zetten, waardoor meer bezoekers naar de gemeente komen en inwoners voldoende recreatieve mogelijkheden hebben in hun eigen stad. Door middel van het ‘gebieds-dna’ en het ‘dorps-dna’ zijn de specifieke ruimtelijke kenmerken van Appingedam en omgeving in beeld gebracht. Ze vormen de inspiratie voor recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. Dit biedt kansen om de identiteit en het imago van de stad te optimaliseren en op verschillende schaalniveaus in te zetten als ‘trekker’ voor de recreant en toerist.

Lees meer over hoe deze dorpsvisies tot stand komen middels onze DNA methodiek.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er