Met de methode voor Dorps DNA, welke ontwikkeld is door NOORDPEIL worden de karakteristieke kernkwaliteiten van een dorp of stad vastgelegd. Het ontrafelen van de kwaliteiten in vier verschillende lagen (vier ‘dragers’; groen, water, wegen en bebouwing) zorgt ervoor dat de (historische) structuur van het dorp in beeld wordt gebracht. Juist de historische identiteit vormt de basis voor de kwaliteit, de gebiedsspecifieke kenmerken en de typerende bouwstenen van de dorpen waardoor elk dorp (of stad) herkenbaar is. Eigentijdse ontwikkelingen die voortbouwen op die historische identiteit versterken de kwaliteit en de samenhang. Bij de planvorming wordt met deze methodiek gewerkt om nieuwe ‘dragers’ te ontwikkelen die zich hechten aan bestaande dragers. Dat zorgt voor nieuwe inzichten bij nieuwe ontwikkelingen. Hiermee vormt het verleden de inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Meer informatie kunt u vinden op www.dorpsdna.nl

Voorbeeld Dorps DNA

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT