Met veel enthousiasme en inzet is voor en door de inwoners van Veessen en Vorchten een dorpsvisie Veessen en Vorchten gemaakt die toekomstperspectief biedt. Het zijn twee prachtige karakteristieke dorpskernen gelegen in de gemeente Heerde. Maar het zijn ook twee kernen aan wie de tijdgeest niet voorbij gaat. Er is sprake van een lichte krimp, de jeugd trekt weg en de ouderen willen er graag blijven wonen. Belangrijke voorzieningen verdwijnen of staan onder druk. Daarnaast vraagt de komst van de hoogwatergeul om een landschappelijke kwaliteitsslag. Deze dorpsvisie beschrijft wat te doen om zowel jeugd als ouderen weer een toekomstperspectief te bieden, hoe de lokale economie weer een push gegeven kan worden en op welke wijze de kwaliteiten van het gebied versterkt kunnen worden en ingezet kunnen worden voor inwoners en bezoekers. De dorpsvisie bevat ook een uitvoeringsprogramma waarin concrete maatregelen zijn beschreven. Dat helpt om door te pakken en tot uitvoering over te gaan.

Lees meer over hoe deze dorpsvisies tot stand komen middels onze DNA methodiek.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT