Foeke de Wolf

Stagiair Ruimtelijke Ontwikkeling NHL Stenden Hogeschool

Mijn naam is Foeke de Wolf, ik ben vierdejaarsstudent Ruimtelijke Ontwikkeling aan de NHL Stenden Hogeschool. Het afgelopen jaar heb ik de minor Stedenbouwkunde gevolgd, waar ik volop met ruimtelijke vraagstukken rond woongebieden werkte. Nu ga ik enthousiast deze kennis in de praktijk toepassen. Noordpeil geeft mij de kans om mijn passie voor de stedenbouw te combineren met cultuurhistorie en verkeer.

Menu