CPO Mantgum voorziet in het realiseren van 12 woningen. Het doel van het dit project is om de doorstroming van de lokale woningmarkt op gang te brengen, hetgeen ook een behoud is voor de voorzieningen in en rondom Mantgum. De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân hebben het CPO de kans gegeven om de haalbaarheid van het nieuwbouwplan te onderzoeken. De ligging en de karakteristiek van het dorp vragen om een bijzondere inpassing van het plan. NOORDPEIL is gevraagd dit plan te ontwikkelen. Er is gekeken naar de historisch waardevolle kenmerken van het dorp, de landschappelijke kwaliteiten in de omgeving en de beeldkwaliteit van bestaande en de nieuwe woningen. Er is gezocht naar een passende ruimtelijke structuur voor de ontwikkeling van Mantgum.

Dit alles komt tot uiting in een website die NOORDPEIL speciaal voor dit project ontwikkeld heeft. Alle aspecten van het CPO-project worden in kaart gebracht en uitgelegd, waardoor er een transparant geheel ontstaat.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

DTP-er/Cartografie
Hester Wolters

Hester Wolters

Adviseur communicatie