Groene kerkhoven, bakens in het Friese landschap is een onderzoek naar de karakteristieken, beleving en betekenis van groene kerkhoven. In opdracht van Stichting De Nieuwe Kijk heeft N0.0RDPEIL in 2016 in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de Stichting Alde Fryske Tsjerken een typologisch onderzoek verricht naar de kerkhoven in Friesland, als inspiratie voor herstel en reconstructie van landschappelijke en cultuurhistorische groene structuren.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT