Gebouwd en ontwikkeld vanaf de 16de eeuw als een omvangrijke state, heeft Heremastate sinds 1950 een openbare functie als gemeentehuis van de gemeente Skarsterlân en tegenwoordig van de gemeente De Fryske Marren. Het park is een belangrijke getuige van de indrukwekkende geschiedenis van deze plek. In de 18de eeuw werd hier omvangrijk park in de formele tuinstijl aangelegd, waarvan prachtig kaartmateriaal bewaard is gebleven. In de 19de eeuw werd dit ontwerp door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1781-1852) aangepast aan de late landschapsstijl. In het huidige park is het ontwerp van Roodbaard nog altijd herkenbaar, daarnaast zijn ook elementen uit de formele tuinstijl bewaard gebleven. In opdracht van de gemeente is door N0.0RDPEIL in 2013 een tuinhistorisch onderzoek opgesteld, waarin de waarden uit de verschillende perioden zijn vastgelegd. Dit vormde de basis voor de ontwikkeling van een toekomstbeeld en stedenbouwkundige visie voor dit gebied, waarin de ruimtelijke kwaliteiten van de plek, het gebruik en de relatie met de omgeving centraal staan.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT