De samenwerking tussen de dorpen Zurich, Pingjum, Witmarsum, Arum en Kimswerd heeft geresulteerd in een verhalenkaart en een toeristische kaart, die de historische en landschappelijke structuur van het eeuwenoude dijkenstructuur de Pingjumer Gouden Halsband beter beleefbaar en bereikbaar maken voor recreatie en toerisme. Samen met de bewoners van de vijf dorpen en op basis van een gebiedsgerichte aanpak zijn de acht historische dijken uit dit gebied verbonden aan toeristische voorzieningen, routes en thema’s, onderverdeeld in: cultuurhistorie, culinair, natuur en kunst.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er