Jelani Maduro

Stagiair Management van de Leefomgeving aan het van Hall Larenstein

“Ontwikkelen & visualiseren”

Mijn naam is Jelani Maduro en ik ben vierdejaars student Management van de Leefomgeving aan het van Hall Larenstein te Leeuwarden. Mijn opleiding leert mij over verschillende facetten binnen de sociale- en fysische geografie, zoals beleid, bodemkunde, cartografie, klimaat, economie en ontwerp. Deze kennis kan ik toepassen om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en zo tot breedgedragen ideeën te komen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
Middels mijn minor Stedenbouwkunde aan de NHL Stenden hogeschool te Leeuwarden heb ik mij verdiept in het visualiseren en ontwerpen van ruimtelijke plannen. Als stagiair bij Noordpeil breng ik mijn geleerde theorie in de praktijk door het meewerken aan verschillende projecten.

Menu