Jelger de Boer

Stagiaire Management van de leefomgeving op de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden

“Onderzoeken en verbinden”

Mijn naam is Jelger de Boer en ik volg de opleiding Management van de leefomgeving op Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ik zit in het vierde jaar van de opleiding Management van de Leefomgeving, het komende jaar zal voor mij bestaan uit stage en afstuderen.

De opleiding richt zich op veel aspecten van de leefomgeving, denk aan de onderwerpen: landschap, ecologie, duurzaamheid, leefbaarheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Op basis van deze thema’s probeer je samen met stakeholders tot concrete plannen te komen voor de leefomgeving. Mijn persoonlijke interesse licht in de ontwerpende fase, als verdieping heb ik dan ook de Minor stedenbouwkunde gevolgd. Dit focuste zich op de uitwerking van dergelijke plannen in ontwerpen en visualisaties.

In het komende halfjaar zal ik mij bezig houden met ‘De Landschapstriënale 2023’. Elke drie jaar wordt dit in een ander gebied georganiseerd. In deze editie komt de focus op de waddenkust te liggen. Ik ga mij bezighouden met onder andere agrotoerisme, dit is een vorm van landbouw die inhaakt op recreatie. Ik ga onderzoeken welke gebieden hiervoor geschikt zijn, dit doe ik door het gebied te analyseren op sociale en fysieke eigenschappen. Zo hoop ik in kaart te brengen hoe verschillende gebieden deze multifunctionele landbouw kunnen realiseren.

Menu