Het Julianapark in Bolsward is een rijksmonument, dat in 1913 werd aangelegd als geschenk van het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis aan de inwoners van Bolsward ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing. Tegenwoordig is het eigendom van de gemeente Súdwest Fryslân, die ook het beheer en onderhoud voor haar rekening neemt. Bij de toekenning van de brimsubsidie voor de instandhouding van het monument werd aan de gemeente als aanbeveling meegegeven om bij toekomstige werkzaamheden en restauraties de karakteristieken en de beleving van het gehele historische ontwerp in ogenschouw te nemen, zodat het park haar oude glorie terug kan krijgen. Om meer inzicht te krijgen in het historisch ontwerp, de kernkwaliteiten en huidige knelpunten, is aan NOORDPEIL landschap.erfgoed gevraagd tuinhistorisch onderzoek te verrichten.

 

Diepgravend archiefonderzoek heeft geresulteerd in nieuwe informatie over onder andere de betrokken tuinarchitect, de tuinstijlen die hij combineerde in zijn ontwerp en de uniciteit van het rosarium. Door het historisch onderzoek te verbinden aan het ruimtelijke onderzoek, heeft dit project geleid tot nieuwe inzichten in de kernkwaliteiten van het park. Daarbij is aan de hand van diverse kaartlagen van het Actueel Hoogtebestand Nederland de unieke ruimtelijke compositie van het park in beeld gebracht.

 

De resultaten zijn beschreven in een beeldend rapport, voorzien van nieuwe kaarten, dat is overgedragen aan de Gemeente Súdwest Fryslân.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT