Kingmastate – Historische Structuur

In opdracht van Stichting Kingma State heeft NOORDPEIL een analyse gemaakt van de historische structuur van Kingma State, een voormalige buitenplaats ten oosten van Zweins. De stichting onderzoekt de mogelijkheid van herbouw van de state, die aan het einde van de negentiende eeuw werd afgebroken.

Op basis van een historische kaartenstudie en een analyse van de nog aanwezige ruimtelijke structuren heeft NOORDPEIL een schets op hoofdlijnen gemaakt voor Kingma State, die uitgaat van oostelijke oriëntatie, gericht op het dorp Zweins en haar kerktoren.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT