Met verenigde krachten is door de Vereniging van Dorpsbelangen in samenwerking met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland veel inzet getoond om het 19de-eeuwse parkbos Het Koepelbos in Oldeberkoop op te knappen en het in samenhang met de bestaande hertenkamp, een nieuwe speellocatie en een parkeerterrein te versterken en te behouden voor de toekomst. N0.0RDPEIL heeft in 2011 de historische ontwikkeling en tuinarchitectonische aanleg in beeld gebracht, waarbij op basis van de aanleg gerefereerd wordt aan de tuinarchitect L.P. Roodbaard. Het Koepelbos en de aanwezige natuurlijke rijkdom uitgangspunten zijn. Met het ontwerpen van het avonturenbos is speciale aandacht geschonken aan de verbinding met het dorp en speelruimte voor kinderen.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er