VAN STADSVISIE NAAR KWALITEITSIMPULS

Plaatselijk Belang Workum heeft geconstateerd dat voor de komende jaren meer focus moet worden gelegd op de huidige ontwikkelingen en trends als uitwerking van de Stadsvisie Workum 2010-2025. Een uitwerking die zich tevens richt op de grotere context, zoals de positionering van Workum aan de IJsselmeerkust en het benutten van de identiteit met de karakteristieke kenmerken van de historische stad, en die een kwaliteitsimpuls betekent voor de leefomgeving. Centraal staan daarbij de vier begrippen: zichtbaar, vindbaar, bereikbaar en beleefbaar. Workum vervult voor de bewoners van de Súdwesthoek een belangrijke regionale functie. Voor deze regionale betekenis is het van belang dat het voorzieningenniveau aantrekkelijk en op peil blijft om in deze mooie stad van Súdwest Fryslân te wonen, werken en recreëren. De Kwaliteitsimpuls Workum gaat in op de kansen om Workum als historische stad met kunst en cultuur voor inwoners, toeristen en recreanten te versterken.

Samen met bewoners en ondernemers en onder begeleiding van Noordpeil is deze kwaliteitsimpuls opgesteld waarbij richting wordt gegeven aan de wijze waarop Workum zich kan profileren en positioneren in Súdwest Fryslân.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf DTP-er