Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta 

In 2023 stond de Landschapstriënnale 2023 DYNAMISCHE WADDENDELTA in het teken van de Waddenkust in Noord-Holland, Friesland en Groningen. De manifestatie omvatte drie programmaonderdelen: een publieksgericht PODIUM, een PLATFORM voor het opzetten van nieuwe netwerken van bewoners en ondernemers, inclusief jongeren, en een PANORAMA voor professionals om te werken aan het toekomstperspectief van het kustlandschap in 2100.

De Landschapstriënnale 2023 werd ondersteund door het Rijk, de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, evenals de negen Waddenzeegemeenten. Bovendien was er een samenwerkingsovereenkomst met Visit Wadden die het PODIUM-onderdeel ondersteunde.

De organisatie van [L]2023 werd uitgevoerd door de Stichting Landschapstriënnale 2023, onder leiding van directeur-bestuurder Els van der Laan. De 3 programmalijnen en de resultaten van de manifestatie zijn te vinden op de website via de onderstaande knop.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT

Jelger de Boer

Junior projectleider leefomgeving