Aan het Damsterdiep tussen Groningen en Appingedam ligt een bijzonder erfgoedensemble met de borgterreinen van Rusthoven, Ekenstein en de in onbruik geraakte steenfabriek. Dit gebied wacht op een nieuwe impuls in de vorm van herbestemming van de steenfabriek. Samen met Libau heeft NOORDPEIL in 2016 een ontwikkelingsmodel met beeldkwaliteit opgesteld.
Dit ontwikkelingsmodel is tot stand gekomen in samenspraak met de huidige eigenaren, Staatsbosbeheer, het Groninger Landschap, provincie en gemeente Loppersum. Onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’ is de cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke kwaliteit van het gebied onderzocht in relatie tot de functionele ontwikkelingsruimte van het borgterrein Rusthoven. Met dit document is een onderlegger ontwikkeld voor het nieuwe planologische kader op basis waarvan toekomstige initiatie¬ven uitgewerkt dienen te worden.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT