In het historisch centrum van Franeker ligt het monumentale Martenahuis, waarin sinds 2006 een museum is gevestigd. Bij dit huis werd in de 19de eeuw door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard een tuin in landschapsstijl aangelegd, waarvan nog enkele structuren herkenbaar zijn. In 2013 is door N0.0RDPEIL op basis van historisch onderzoek en ruimtelijke analyse een inrichtingsschets en toekomstvisie opgesteld, die tevens vertaald zijn naar beheer- en onderhoudsmaatregelen. Daarnaast is de tuinhistorische ontwikkeling en het verhaal van de plek is door de ontwikkeling van een folder voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT