Martijn van Delden

Stagiair Ruimtelijke Ontwikkeling

Mijn naam is Martijn van Delden en ik ben de komende tijd stagiair stedenbouwkunde bij Noordpeil.  Ik ben tweedejaars student  van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Bij deze opleiding ligt de focus vooral op het (her)inrichten van de openbare ruimte. Dit kan zowel op het gebied van stedenbouwkunde als verkeerskunde.

Menu