De Structuurvisie Meerweg ontwikkelt Meer (2008) zet in op het versterken van de gebiedskwaliteiten die binnen het plangebied aanwezig zijn. Het landgoedkarakter van de Westflank, de erven van de Zuidflank en de natte natuurlijkheid van de Oostflank die in het verleden zijn ontstaan, fungeren hierbij als een belangrijke inspiratiebron voor verdere ontwikkeling. De variëteit in kwaliteiten en daarmee ook het eigen karakter van het gebied wordt daarmee versterkt. Daarmee wordt ook de aantrekkelijkheid en openbaarheid als recreatiegebied vergroot. Herinrichting van de Meerweg tot een weg waarbij de omgevingskwaliteiten goed beleefbaar zijn, is hier een belangrijk onderdeel van.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er