In het zuiden van Wolvega ligt het historische openbare wandelpark De Nieuwe Aanleg, dat omstreeks 1837 door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard werd aangelegd. Het toenmalige Grietenijbestuur had deze opdracht verstrekt in het kader van werkverschaffingsproject, met als doel om werklozen arbeid en een – bescheiden – inkomen te verschaffen.

 

In opdracht van de gemeente Weststellingwerf heeft NOORDPEIL landschap.erfgoed een onderbouwde visie ontwikkeld voor het park, die, met aandacht voor de bijzondere historische en ruimtelijke kenmerken van het park uit 1837-1842, leidde tot beheer- en onderhoudsmaatregelen waardoor dit waardevolle park en de karakteristieken voor de toekomst behouden kan blijven. Ook dit uitvoeringsproject is door NOORDPEIL vormgegeven en begeleid. Vanwege het ontbreken van een tekening van Roodbaard kon niet teruggegrepen worden op het oorspronkelijke ontwerp. Nieuwe technieken maakten het mogelijk een nieuwe plattegrond te maken voor dit park, waarbij de ruimtelijke en architectonische essentie van Roodbaards ontwerpgedachte als uitgangspunt geborgd blijft.

 

De werkzaamheden aan het park zijn in 2017 afgerond.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartografie/DTP-er