Nieuwe Kijk op Wegen: Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. Bij het wegontwerp wordt de rol van wegen in het landschap, als belevings- en levensader echter vaak nog onvoldoende gewaardeerd. In dit ontwerponderzoek Nieuwe Kijk op wegen, dat geïnitieerd is door Stichting Nieuwe Kijk en medegefinancierd is door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, is juist de beleving van de weggebruiker verbonden aan de historische identiteit van het landschap, de dorpen en de steden.

Nieuwe Kijk op Wegen in het landschap is opgezet als een inspiratieonderzoek, waarbij belevingsonderzoek, historisch onderzoek en ontwerpend onderzoek zijn gecombineerd, om vat te krijgen op de nieuwe opgaven gericht op integrale en interactieve gebiedsopgaven waarbij de samenhang tussen ecologie, economie en sociaal maatschappelijke aspecten tot een duurzame inrichting en gebruik kan leiden.

Uitgangspunt vormden de verschillende schaalniveau van snelheid. Deze zijn gekoppeld aan de overheden: de rijkswegen (100-120/130 km/h) de provinciale wegen (80-100 km/h,) en de gemeentelijke wegen (30-60-80 km/h). Binnen het onderzoeksgebied Fryslan is voor de zes kenmerkende landschapstypen onderzocht hoe weggebruikers de historische identiteit van de drie categorieën wegen en de aangrenzende dorpen, steden en landschappen ervaren. Conclusies uit het belevingsonderzoek en historisch onderzoek zijn in het ontwerponderzoek uitgewerkt in de thema’s: ‘versnellen en vertragen’, ‘opheffen en herwaarderen’ en ‘informatie langs de weg’.

Onderstaand de diverse onderdelen van het ontwerponderzoek.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT