In opdracht van Plantein Zorggroep (nu Patyna) is in 2014 een plan opgesteld waarin gezocht werd naar innovatieve samenwerkingsverbanden, maar ook naar een kwaliteitsimpuls voor een aantrekkelijke en gastvrije omgeving voor het parklandschap De Harste Sneek .

De Harste – een gebied van 40 ha. – is het entreegebied aan de A7, naar het centrum van Sneek.
Het vormt een zeer aantrekkelijke groene long als verbinding tussen de stad en het landschap (het kleiweidegebied met het dorp IJsbrechtum), gelegen aan de Franekervaart. Het Parklandschap ‘De Harste’ biedt een omgeving waar de (kwetsbare en lerende) mens in verschillende concepten veilig en beschut kan wonen, werken en leren in een parkachtige, aantrekkelijke omgeving die uitnodigend is om te bewegen, te ontmoeten en elkaar te activeren. De interactie tussen zorg en educatie, de samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en overheid (educatie en zorg, jong en oud, leisure en recreatie, etc.) en het benutten van de omgeving staan centraal.

Het doel van het project was om een innovatieve woon- en werkomgeving te creëren, voor jong en oud, om veilig en beschut te wonen, werken, leren en recreëren. Een omgeving, die uitnodigt om in beweging te komen; interactief en interactie tussen jong en oud. Dit betekent:

1. Samenwerking tussen zorg (de kwetsbare mens) en educatie (de lerende mens);
2. Ontwikkelen van het bewegingslandschap ‘De Harste’.

Onderstaand het uitgewerkte plan.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT