De gemeente Leeuwarden werkt aan het opstellen van een ontwikkelkader voor de Prinsentuin. Dit kader zal beschrijven welke functies momenteel in de Prinsentuin aanwezig zijn en welke functies in de toekomst gewenst zijn, zoals toiletvoorzieningen voor dagrecreanten, verbeteringen voor havenpassanten, en tevens het behoud van het rijksmonument Prinsentuin.

NOORDPEIL heeft het participatieproces geleid. Samen met een werkgroep van 30 betrokkenen is een kansenkaart opgesteld voor de Prinsentuin. Op basis van deze kansenkaart zal de gemeente Leeuwarden in de toekomst een ontwikkelkader voor de Prinsentuin opstellen.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP’er

Jelger de Boer

Junior projectleider leefomgeving