Met de gebiedsvisie van Oudega wordt een flexibel en duurzaam toekomstperspectief geboden, dat mede door haalbare lokale ontwikkelingen en dorpsinitiatieven kan worden uitgevoerd. In de visie zijn de kansen op het gebied van recreatie, natuur en water in beeld gebracht. Het is een visie waaraan door de markt en de overheid de komende 50 jaar stapsgewijs invulling kan worden gegeven. Met het leggen van kleine en grote puzzelstukjes (kleinschalige en meer grootschalige maatregelen) wordt over een lange periode het toekomstbeeld ingevuld. Op deze wijze kan stap voor stap en met de juiste partijen worden toegewerkt naar een situatie, waarbij Oudega weer wordt ervaren als een dorp aan het water met een rijk cultuurhistorisch verleden.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT