De Prinsentuin, gelegen op de oude vestingwerken in het midden van Leeuwarden, werd al in de 17de eeuw ingericht als tuin voor de stadhouderlijke familie Van Nassau. Aan het begin van de 19de eeuw gaf koning Willem I de tuin terug aan de Leeuwarder bevolking onder de voorwaarde dat het heringericht zou worden als openbaar wandelpark. Hiervoor werd de befaamde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) door het stadsbestuur aangesteld. Hij maakte niet alleen ontwerpen voor de Prinsentuin, maar legde op een groot deel van het vestingwerk een uitgestrekt openbaar wandelpark aan. Tegenwoordig is de Prinsentuin nog altijd het belangrijke en drukbezochte groene hart in het midden van Leeuwarden. Dit zorgt voor een grote druk op het historische park. In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft N0.0RDPEIL in 2015 een tuinhistorisch onderzoek en waardebepaling opgesteld, waaruit bouwstenen voor hedendaags en toekomstig beheer zijn geformuleerd.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT