Remko Dijkstra

Landschapsontwerper

“Vergroenen en praktiseren”

Remko Dijkstra is onlangs afgestudeerd aan het van Hall Larenstein als tuin- & landschapsontwerper. Tijdens deze studie heeft hij strategische en ruimtelijke plannen op diverse schaalniveaus uitgewerkt en gevisualiseerd. Het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor ingewikkelde opgaven. Zijn praktische achtergrond als hovenier, waarbij hij kennis opgedaan heeft van verschillende materialen en beplanting, kwam hierbij goed van pas.

Als ontwerper heeft hij passie voor de geschiedenis van het landschap en het werken aan een duurzaam en groen landschap. Zijn interesses liggen bij; cultuurhistorie, duurzame landbouw, klimaatadaptatie en de energietransitie. Zijn ambitie is een bijdrage te leveren aan een duurzaam landschap, zonder de geschiedenis van het landschap uit het oog te verliezen.

Behouden maar niet verstarren, Vernieuwen maar onze wortels niet negeren” (Jos Ulijn 2018).

Binnen NOORDPEIL draagt hij met enthousiasme, creativiteit en passie op een praktische manier bij aan een toekomstbestendig landschap met oog voor de huidige landschappelijke waarden.

. Visualisaties . Vergroenen . Ontwerpen . Landschappelijke inrichting

LinkedIn
Menu