De stads- en dorpsranden van Drenthe zijn de meest belangrijke gradiënten in het landschap als het gaat om ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De ontwikkelingen van afgelopen decennia laten zien dat er randen zijn waar het wonen, werken en de infrastructuur (geluidswallen) het beeld bepalen. Daarnaast zijn er ook nog randen met een hoge mate aan diversiteit, zowel in functie als in beeld. Speciale aandacht in dit onderzoek zijn de randen met een bijzondere erfgoedwaarde. Het zijn als het ware de gouden randen in het landschap, aantrekkelijk en herkenbaar, typisch Drents. De stads- en dorpsranden vragen om een integrale oplossing met een focus op langere termijn. Juist die manier van kijken biedt kansen waardoor een meerwaarde op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid voorhanden ligt.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT