In 2016 is in opdracht van gemeente Zwartewaterland en in samenwerking met Bureau Pau is door N0.0RDPEIL de Stadsrandvisie Hasselt opgesteld. Doel van de visie is om de barrièrewerking van de stadsranden en infrastructuur te veranderen in verbindingen, waardoor de verschillende gebieden elkaar meer betekenis en belevingswaarde kunnen geven. Een analyse van de stadsranden op basis van de historische en typologische ontwikkeling heeft geresulteerd in een visie waarin toekomstige stadsrandontwikkelingen meer betekenis kunnen geven aan de hele stad Hasselt. Het geeft aan hoe meer balans kan ontstaan tussen economische korte-termijn-belangen en een aantrekkelijke stadsrand op langere termijn.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er