In de noordelijke stadsrandzone Zwolle, nabij Langenholte, is samen met bewoners, beheerders en gebruikers uit het gebied op inspirerende wijze gewerkt aan een ‘Nota voor de Ruimtelijke Kwaliteit’. Met een betrokken klankbordgroep, via huiskamerinterviews met bewonersgroepen en agrariërs én tijdens interactieve schetssessies, zijn de kwaliteiten en kansen van de stadsrandzone benoemd en verbeeld. Op basis van dit gedragen beeld is een toekomstperspectief geschetst voor Langenholte, het landelijke uitloopgebied van de stad.
Een belangrijk resultaat is dat de samenwerking met bewoners en organisaties heeft geleid tot wederzijds begrip. Verschillende belangen en een gezamenlijke wens om de stadsrandzone open en rustig te houden, komen samen in deze nota. Dit heeft geleid tot een duurzaam perspectief voor Langenholte en omgeving waar zowel het landschap als de mensen uit de stadsrandzone van profiteren.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er