Staatsbosbeheer heeft sinds 1970 met het bezit van Stania State een belangrijk groen rijksmonument in beheer. Het park werd aan het begin van de 19de eeuw door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1781-1852) in de landschapsstijl aangelegd en is een van de hoogtepunten van deze tuinstijl in Noord-Nederland. Historisch onderzoek, met het accent op een historische cartografische studie en archiefonderzoek, geeft handvatten voor een ruimtelijke analyse, die als basis dient voor het toekomstperspectief. Het huidige parkbeeld dateert uit de negentiende eeuw, waardoor een onderbouwde visie voor toekomstig beheer en onderhoud van groot belang is. Deze visie heeft N0.0RDEIL in opdracht van Staatsbosbeheer in 2014 opgesteld. Dankzij de aandacht voor de bijzondere historische en ruimtelijke kenmerken heeft het geresulteerd in beheer- en onderhoudsmaatregelen waardoor dit waardevolle park voor de toekomst behouden kan blijven.

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT