Aan de zuidoostelijke rand van Nijeveen (gemeente Meppel) wordt het woongebied “Danninge Erve II” gerealiseerd. Nu Danninge Erve I reeds gerealiseerd is, zal Danninge Erve II de afronding vormen van deze woonbuurt en vormt hiermee de nieuwe dorpsrand van Nijeveen. Op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is een verkavelingsstudie met een globale grondexploitatie opgesteld. Vervolgens is met de input van deze grondexploitatie het voorlopig stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt tot een definitief stedenbouwkundig plan met een beeldkwaliteitsplan. Hierbij is gezocht naar optimalisaties binnen de gegeven randvoorwaarden en programmatische uitgangspunten. Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een grondexploitatie, waarbij gestreefd is naar een kosten neutrale exploitatie.

Voor informatie:

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er