Bodegraven is een dorp met een schat aan mooie gebouwen, straten, groen en pleinen waarvan een deel onlosmakelijk met het dorp verbonden is. Naast de bekende voorbeelden bezit de gemeente ook andere kwaliteiten die minder in het oog springen omdat ze verscholen liggen, in een slechte staat verkeren of nog niet als kwaliteit worden erkend.
Door een verkenning met als thema ‘Op zoek naar de Bodegraafse Identiteit’ is de stedenbouwkundige visie tot stand gekomen. Uiteindelijk resulteert dit in een set met (ruimtelijke) uitgangspunten. Doel is hiermee een kwaliteitsslag te maken zodat toekomstige ontwikkelingen ook structureel een bijdrage leveren aan het versterken van de Bodegraafse kernkwaliteit als compacte kern aan de Oude Rijn.

Lees meer over hoe deze dorpsvisies tot stand komen middels onze DNA methodiek.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf/DTP-er