De stedenbouwkundige visie Heino met beeldkwaliteit is ontstaan vanuit een interactief proces met belanghebbenden (bewoners, ontwikkelaars, ondernemers, architecten, historici etc.). Door samen op een integrale manier te kijken naar de ontwikkelingskansen van Heino, heeft de visie richting en prioriteit gegeven aan bestaande ruimtelijke vragen en knelpunten. Het is van belang om bij toekomstige ontwikkelingen in te zetten op duurzame kansen. Dus op ecologische belangen, economische belangen en sociaal-culturele belangen. Daarbij is de samenhang tussen de kern van Heino en het omliggende landschap van wezenlijk belang.

Voor informatie:
Jelmer Bokma

Jelmer Bokma

Cartograaf DTP-er