Cultuurhistorische waarden en structuren hebben een nieuwe betekenis gekregen in Bears. Door de reconstructie van het stateterrein in samenwerking met kunstenaar Bep Mulder in het begin van de jaren ’90 heeft Uniastate zijn prominente plaats in het dorp weer ingenomen. Ze is zichtbaar vanuit de verre omtrek. De relatie met het omliggende landschap is gelegd door herstel van de oude kerkpaden. Terugbrengen van de cultuurhistorie van Bears heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen voor de sociale structuur in het dorp en de omgeving. Recreatieve, educatieve en belevingswaarden spelen een nieuwe rol in het dorp. Het terrein biedt ruimte voor dorpsfeesten, theater en muziek, tentoonstellingen, kunst en exposities. Herstel van het erfgoed heeft geleid tot versterking van de (sociale) identiteit en de economische basis. Het erfgoed ‘leeft’!

Voor informatie:
Els van der Laan

Els van der Laan

Landschapsarchitect BNT